ECOCHEM

ECOCHEM
ECOCHEM jest wynikiem głębokich i długich prac prowadzonych przez inżynierów chemików, techników i specjalistów w dziedzinie detergentów, mających na celu rozwój systemów czyszczenia - technologicznie efektywnych i wrażliwych ekologicznie (eco-friendly).